Drausmės komisija

Iš partijos įstatų

8. DRAUSMĖS KOMISIJA 
8.1. Drausmės komisija yra įstatų laikymosi priežiūros, konfliktų ir ginčų tarp partijos padalinių, organų bei narių sprendimo organas, renkamas 2 metų kadencijos laikotarpiui. 
8.2. Drausmės komisijos pirmininką partijos pirmininko teikimu tvirtina partijos kongresas. Drausmės komisijos nariai yra renkami partijos kongrese. 
8.3. Drausmės komisijos veiklos reglamentą ir įgaliojimus tvirtina kongresas. 

 

DRAUSMĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

KOMISIJOS PIRMININKAS - BENEDIKTAS PAULAUSKAS

Teritorija Vardas Pavardė
Vilniaus miestas Gediminas Rudžionis
Vilniaus miestas Kęstutis Vilniškis
Kauno miestas Gedvydas Celiešius
Kauno apskritis Cezaras Pacevičius
Šiaulių apskritis Vytautas Eigirdas
Klaipėdos apskritis Ignas Jonušas
Panevėžio apskritis Dalia Starkuvienė
Telšių apskritis Vytautas Baltonis
Alytaus apskritis  
Marijampolės apskritis Vytautas Narušis
Tauragės apskritis Algirdas Gudaitis
Utenos apskritis Osvaldas Katinas