Algirdas Meiženis

Šilalės rajono savivaldybės meras

www

Gimė 1961 m. kovo 17 d. Telšių rajone, Rukšių kaime (dabar – Šilalės rajonas). Tėvai buvo eiliniai kolūkiečiai, šeimoje augo 6 vaikai. Ankstyvoje vaikystėje mirus tėvams gyveno ir mokėsi Šilutės rajono Saugų vaikų namuose. Jaunystėje daug dėmesio skyrė sportui, buvo Lietuvos čempionas.
1980–1982 m. sovietų karinėse pajėgose atliko privalomąją karinę tarnybą. 
1993 m. baigė Lietuvos policijos akademiją (dabar – Mykolo Romerio universitetas), įgijo teisininko kvalifikaciją.
1982 m. pradėjo dirbti Šilalės rajono Vidaus reikalų skyriuje. Darbo stažas vidaus reikalų sistemoje – 30 metų. Ėjo įvairias pareigas – nuo eilinio pareigūno iki policijos įstaigos vadovo. 
1999–2007 m. Tauragės komisariate ėjo įstaigos viršininko pareigas. 
2007–2011 m. Šilalės rajono policijos komisariate ėjo įstaigos viršininko pareigas.
Lietuvos atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo įvairiuose Lietuvos Nepriklausomybės renginiuose. Už šią veiklą 1992 m. apdovanotas Lietuvos valstybiniu Sausio 13-osios atminimo medaliu. 1991 m. prisidėjo prie Vidaus reikalų ministerijos milicijos struktūrų reorganizavimo į Lietuvos policijos struktūras.
2015 m. kovo 1 d. išrinktas į Šilalės rajono savivaldybės tarybą, yra tarybos Kontrolės komiteto ir Antikorupcinės komisijos pirmininkas.  
Nuo 2012 m. lapkričio 2 d. pagal individualios veiklos pažymą fiziniams ir juridiniams asmenims teikia įvairias teisines paslaugas. 
Vedęs, žmona Juzefa (Daiva) – pensininkė, dirbusi vidaus reikalų sistemoje. Dukra Raimonda Čiurlionė, gimusi 1983 m., vilnietė. 
Pomėgis – bitininkystė.

Grįžti į Partijos struktūros sąrašą