Almantas Lukavičius

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

www

Gimė 1968 m. birželio 30 d. Telšiuose. Vaikystę praleido gimtajame mieste.
1975–1986 m. mokėsi Telšių 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Telšių „Džiugo“ gimnazija). 1986 m. įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Mechanikos fakultetą. 1986–1988 m. atliko privalomąją karo tarnybą. Atlikęs tarnybą, tęsė mokslus institute ir 1993 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgydamas mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją.
1993 m. grįžo į gimtuosius Telšius ir dirbo A. Pečiulio firmoje direktoriumi komercijai. 1994 m. šeimai įkūrus UAB „Raidžių lanka“, pradėjo dirbti įmonės direktoriumi komercijai. 2008–2009 m. dirbo Telšių rajono savivaldybės mero patarėju. 2009–2013 m. – Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėju. Buvo atsakingas už strateginių plėtros ir veiklos planų rengimo organizavimą ir įgyvendinimo priežiūrą, ES paramos lėšomis finansuojamų projektų rengimą, administravimą ir įgyvendinimą. Šiuo metu eina UAB „Raidžių lanka“ direktoriaus komercijai pareigas. Yra atsakingas už įmonės veiklos organizavimą, plėtrą.
2015–2019 m. – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas, Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto narys. 
Nepriklausė ir nepriklauso jokiai politinei partijai.
Moka rusų ir anglų kalbas.
Vedęs. 
Laisvalaikio pomėgiai – sportas, skaitymas.

Grįžti į Partijos struktūros sąrašą