Juozas Rokas

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys

www
Gimė 1956 m. balandžio 10 d. Kalninės kaime, Ignalinos rajone.
1971 m., baigęs Ignalinos 1-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus politechnikumą, įgijo Elektros ryšių ir radiofikavimo specialybę. Mokydamasis technikume dirbo laborantu, domėjosi radiotechnikos konstravimu, šachmatais, lankė parašiutinio sporto būrelį. 1978–1985 m. studijavo Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institute, Radijo elektronikos fakultete, įgijo elektrinio ryšio inžinieriaus kvalifikaciją. 1989–1992 m. studijavo Gomelio kooperacijos instituto Vilniaus neakivaizdiniame fakultete ekonomiką ir valdymą prekyboje bei visuomeniniame maitinime.
1975 m. baigęs mokslus technikume, pradėjo dirbti Ignalinos linijiniame techniniame ceche. Pašauktas į tarybinę armiją, 1975–1977 m. tarnavo Vitebsko oro-parašiutiniame desantiniame pulke.
1980–1987 m. Ignalinos rajkoopsąjungoje ėjo inžinieriaus-energetiko pareigas. 1987–1989 m. dirbo Ignalinos prekybos bazės direktoriaus pavaduotoju.
1989 m. buvo išrinktas Ignalinos rajkoopsąjungos profsąjungos komiteto etatiniu pirmininku.
1991 m. ėjo Vilniaus bendrovės-prekybos namų „Deka“ vedėjo pareigas.
1992 m. įsteigė J. Roko įmonę „Liepa“, ji veiklą vykdo iki šiol. Per 26-erius įmonės veiklos metus išmoko sutelkti komandą ir jai vadovauti.
1989–1992 m. laikotarpiu aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 2003 m. įstojo į Liberalų demokratų partiją (dabar – Partija Tvarka ir teisingumas). Nuo 2010 m. renkamas Partijos Tvarka ir teisingumas Ignalinos skyriaus pirmininku. Nuo 2003 m. iki dabar yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys.
1978 m. vedė Stanislavą. 1980 m. gimė sūnus Sigitas, o 1984 m. – sūnus Gintautas. Sūnūs yra baigę Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Grįžti į Partijos struktūros sąrašą