Vidmantas Macevičius

Mažeikių rajono savivaldybės meras

www

Gimė 1956 m. liepos 5 d. Intoje, Komijos Respublikoje, Rusijoje.
1974 m. baigė Punios vidurinę mokyklą.
1979 m. Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institute įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.
Tais pačiais metais pradėjo dirbti akcinėje bendrovėje Mažeikių elektrinėje elektromonteriu. Dirbo elektrinės pamainos viršininku, chemijos cecho viršininku, direktoriaus pavaduotoju. 1990 m. tapo Mažeikių elektrinės direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 2000 m.
Nuo 1999 m. rugpjūčio mėn. iki 1999 m. spalio mėn. ėjo akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigas.
2000 m. balandžio mėn. buvo išrinktas į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą ir iki 2003 m. ėjo mero pareigas.
2003–2010 m. dirbo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų Panevėžio regiono vadovu.
2010–2015 m. vadovavo UAB „Kurana“ (Pasvalio rajonas) šilumos ir elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, padaliniams.
Nuo 2015 m. iki dabar – Lietuvos Respublikos energetikos viceministras.
Asociacijų Panevėžio aeroklubas ir Mažeikių aeroklubas narys. Panevėžio aeroklubo Revizijos komisijos pirmininkas, Mažeikių aeroklubo pilotas.
Moka rusų kalbą (C1 lygiu) ir anglų kalbą (B1 lygiu).
Vedęs. Turi dvi dukteris ir sūnų.
Laisvalaikio pomėgiai – kalnų slidinėjimas, aviacijos sportas.

Grįžti į Partijos struktūros sąrašą