Būkime stiprūs kaip Mindaugo Lietuva!

2016-07-06, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Mielieji,

Tegul iš mūsų lūpų nuskambėjęs Lietuvos himnas išlieka kiekvienoje širdyje.

Kaip valstybės pasididžiavimo ir tikėjimo ja simbolis.

Kaip įsipareigojimas kurti valstybę – vieningą, nenuolankią, stiprią ir vertą pasididžiavimo.

Būkime stiprūs ir tvirti. Kaip Mindaugo Lietuva.

Laimės, sėkmės ir sveikatos.

Telydi mūsų siekius Dievo palaima.