Sigitas Karbauskas: darbais galime vėl priartinti politiką prie svarbiausių vertybių

2016-07-22, Sigitas Karbauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Mano įsitikinimu, politika yra viena iš svarbiausių žmonių veiklos sričių. Šis žodis turėtų būti prilyginamas žodžiams Tėvynė, tauta, šeima, mama ir tėvas. Deja, šiuo metu Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad politika – purvinas ir neteisingas reikalas. Žmonės politikus lygina su prostitutėmis, vagimis, išdavikais.

Ir ne žmonės atsakingi už visuotinai kritišką politikos vertinimą, o tik patys politikai – įsiveliantys į korupcinius skandalus, nejautrūs socialiai pažeidžiamiems visuomenės nariams, atitrūkę nuo žmonių lūkesčių ir siekiantys asmeninės naudos.

Tik šalies labui dirbti į politiką atėję žmonės ir gali savo veiksmais, poelgiais, sprendimais sugrąžinti politikai teisingą reputaciją, esminę jos vertę – dirbti žmonių labui.
Tuo tikėdamas, pats prieš kelerius metus pradėjau aktyviai veikti politikoje. Šiandien dirbu Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktoriumi ir kasdien matau, kad politikų sprendimai, sumanymai, idėjos, darbai veikia visos bendruomenės gyvenimą ir kasdienybę. Todėl ypač svarbu, kad savivaldoje būtų dirbama pirmiausiai paisant viešojo intereso – sąžiningai, teisingai, išmintingai. Labai svarbu, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami racionaliai, suvokiant rinkos sąlygas, finansų valdymą, taupant, bet nesivadovaujant “ubago mentalitetu”, kai taupydami neleidžiame sau inovatyvių sprendimų, kokybiškų paslaugų ar naujo požiūrio į tas pačias problemas. Pigiau nebūtinai reiškia geriau, o taupymas nebūtinai reiškia tinkamą mokesčių mokėtojų sunešto savivaldos biudžeto valdymą.

Į savivaldą atėjau su įsitikinimu, kad galima ir būtina dirbti sąžiningai. Norėjau, kad mano gebėjimas vadovauti, nuolat mokytis, verslumas, sukūręs aprūpintą gyvenimą mano šeimai, pasitarnautų ir visuomenei.

Esu dar senosios kartos atstovas, jaunųjų vertinimu. Tačiau esu įsitikinęs, kad ne amžius, o asmeninės, iš šeimos atsineštos vertybės lemia politiko veiksmus ir darbus. Kitą kartą būtent jaunieji demonstruoja cinizmą politikoje – ateiti, nepaisant reputacijos greitai pasiimti viską, ką galima pasiimti ir dingti. Todėl nei amžius, nei išsilavinimas dar neparodo, ar politikas veiks visuomenės labui.

Man atrodo, kad svarbiausias politiko vertinimo matas – jo sąžiningumas ir vertybės, kuriomis jis vadovaujasi. Taip pat apie kiekvieną politiką pats sprendžiu ne pagal gandus, visuomenės nuomonę, kitą kartą galimai užsakytas ir peršamas publikacijas, o analizuodamas jo darbus.

Nuoširdžiai kviesčiau visus piliečius, kurie jau yra sukūrę savo ir savo šeimų gyvenimui patogias sąlygas, išvystę verslus ir įgiję patirties skirtingose srityse, ateiti į politiką ir bent keletą metų atiduoti tam, kad geriau gyventų ne tik jie, bet ir jų bendruomenės, visų mūsų Lietuva. Galbūt tos savybės, kurios pravertė kuriant sėkmingą gyvenimą jiems patiems, dabar labiausiai ir pasitarnautų kuriant geresnę šiandieną.

Labai svarbu ir tai, kad politikos lyderiai sklandžiai dirbtų su savo komandomis. Vis dėlto, politikų sėkmė tiek savivaldoje, tiek Seime, labai priklauso ir nuo to, su kokiais žmonėmis komandoje jie dirba. Pavyzdžiui, geras skyriaus vedėjas savivaldybės administracijose nebūtinai yra tas, kuris yra geriausias savo srities specialistas. Vedėjas pirmiausiai turi būti geriausias vadovas geriausiems specialistams, o ne tas, kuris viską geriau už visus išmano. Daug svarbiau, kad jis gebėtų atskleisti savo specialistų talentus, įkvėptų juos darbams, suburtų kolektyvą ir tinkamai jiems vadovautų.

Žinau, kad kai kurie piliečiai, abejoja ir neapsiprendžia dalyvauti politikoje vien dėl to, kad baiminasi, jog veikianti sistema juos “suvalgys”, o politikai oponentai galbūt sugriaus reputaciją. Suprantu abejojančius, savo kailiu patyriau konkurentų puolimą.

Abejojantiems galiu pasakyti viena: yra tik du variantai. Vienas – pabandysite dalyvauti politikoje, bet nežinosite, pasiseks ar nepasiseks. Gali pavykti arba  nepavykti. Kitas – jums tikrai nepavyks, jei politikoje niekada nedalyvausite. Renkatės patys.

Po pastaruoju metu Lietuvos politikoje kilusių tikrų ir dirbtinių skandalų žmonės dar labiau nusivylė politikais ir vienas kito vis klausia: o už ką dabar reikės balsuoti? Jei patarimo klaustumėte manęs, siūlyčiau susirinkti didesniame draugų, kaimynų, šeimos rate ir rimtai išanalizuoti visų kandidatų nuveiktus darbus bei jų ne žodžiais, o gyvenimu pasirinktas vertybes. Verta pažiūrėti ir į kandidato šaknis, gyvenimą iki apsisprendimo eiti į politiką, darbus, kuriuos jis nuveikė bendruomenei, visuomenei. Ne taip svarbu, kokia partija, daug svarbiau – konkretus žmogus, nes nėra nė vienos šventos partijos ar nė vienos itin nuodėmingos. Visose partijose yra žmonės – vieni geresni, kiti blogesni.

Šiandien, kartu su komanda dirbdamas Klaipėdos rajono savivaldybėje, siekiu, kad po keturių metų mūsų darbo kadencijos žmonės pasakytų, kad mūsų komanda jų neapgavo, buvo sąžininga, nevogė, nuveikė reikalingų darbų visuomenei, ėmėsi teisingų iniciatyvų ir artino politikos suvokimą prie vertingiausių gyvenimo sričių – tautos, šeimos, tėvynės.