Rimas Antanas Ručys kreipėsi į Generalinį prokurorą

2016-04-28, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Seimo narys Rimas Antanas Ručys kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, kad ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu būtų nutrauktas, kadangi jokių nusikalstamų veikų jis nepadarė.

Seimo narys taip pat prašo pradėti ikiteisminį tyrimą tyrėjams, kurie galimai piktnaudžiavo tarnyba, nes nuo 2014-metų birželio 26 dienos jam tapus Lietuvos Respublikos Seimo nariu ir įgijus Seimo nario teisinę neliečiamybę, jo atžvilgiu vykdė baudžiamąjį persekiojimą, t. y. klausėsi telefoninių pokalbių, vykdė sekimą, naudojo neteisėtai įrengtą įrangą, taip iš esmės pažeisdami Lietuvos Respublikos Konstituciją, Seimo statutą bei kitus norminius aktus, t. y. galimai įvykdė nusikalstamas veikas, numatytas LR baudžiamojo kodekso 228 str., 295 str., 300 str.

Pateiktas prašymas, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 288 str., nes yra duomenų, jog kai kurie Seimo nariai, pasinaudodami savo įtaka, kišosi į ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbą, galimai siekdami priversti pradėti neteisėtą ir nepagrįstą ikiteisminį tyrimą R. A. Ručio atžvilgiu, t. y. įvykdyta veika, numatyta LR BK 288 str.

Prašyme taip pat nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo laikotarpiu Seimo nario atžvilgiu iš Specialiųjų tyrimų tarnybos buvo skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija, siekiant pažeminti ir paniekinti Rimą Antaną Ručį bei pakirsti pasitikėjimą juo kaip Seimo nariu.

Asmenys, skleidę tikrovės neatitinkančią informaciją per visuomenės informavimo priemones ar spaudiniuose, nebuvo nei ikiteisminio tyrimo tyrėjai, nei prokurorai, todėl jų veikoje galimai yra nusikaltimų sudėties, numatytos LR BK 154 str. 2 d., 247 str.

2015 metų kovo 24 dieną Seimui priėmus rezoliuciją, kuria buvo panaikinta Seimo nario R. A. Ručio teisinė neliečiamybė, galimai buvo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 228 str., nes Seimo nariai, puikiai išmanydami LR Konstituciją ir Seimo statutą, darydami psichologinį poveikį, reikalavo priimti sprendimą dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo, nedalyvaujant Seimo nariui R. A. Ručiui ar jo įgaliotam atstovui, kadangi R. A. Ručys skubos tvarka buvo išgabentas į gydymo įstaigą. Tokia jų veika atitinka LR BK 228 str., tą faktą, kad 2015-03-24 LR Seimo priimta rezoliucija prieštarauja LR Konstuticijai ir Seimo statutui, 2016-04-27 patvirtino ir LR Konstitucinis teismas savo nutarimu, todėl ir dėl šio nusikalstamo įvykio turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.