Pareiškimas dėl Europos Komisijos veiksmų prieš Lenkijos valstybę

2016-01-20, Partijos Tvarka ir teisingumas valdyba

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS PAREIŠKIMAS

DĖL EUROPOS KOMISIJOS VEIKSMŲ PRIEŠ LENKIJOS VALSTYBĘ

2016 01 20

Vilnius

 

Precedento neturintys Europos Sąjungos veiksmai, nukreipti prieš Lenkijos valstybingumą kelia rimtą susirūpinimą.

Politinio spaudimo priemonių prieš Lenkiją Briuselio institucijos ėmėsi vos tik pasibaigus rinkimams į nacionalinį parlamentą, kai šios šalies vyriausybė pradėjo Konstitucinio Tribunolo ir visuomeninės žiniasklaidos valdymo pertvarką.

Europos Komisija šių metų sausio 13 dieną priėmė sprendimą pradėti teisės viršenybės principo laikymosi valstybėje narėje stebėjimo procedūrą, siekdama formaliai pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnyje nustatytais mechanizmais, siūlyti Europos Sąjungos Tarybai bei Europos Parlamentui priimti sprendimus dėl baudžiamųjų priemonių taikymo valstybei narei.

Tai tendencingi sprendimai, kuriuos projektuodama Europos Komisija kelia tarptautinį ažiotažą ir pažeidžia esminius europinės demokratijos principus, peržengdama Lenkijos politinės tautos suverenumo ribas.

Neleistina, jog Europos Sąjungos institucijos ar atskiri Briuselio pareigūnai, viršydami ribotą savo kompetenciją ir naudodamiesi perteklinėmis galiomis galėtų daryti poveikį demokratiniams politiniams procesams valstybėse narėse.     

Esame įsitikinę, jog Europos Parlamentas, kaip aukščiausia Europos Sąjungos atstovavimo institucija,  turėtų ištirti ir nustatyti tikrąsias Europos Komisijos politinių iniciatyvų priežastis bei įvardyti konkrečius pareigūnus, pradėjusius neleistiną kampaniją prieš nacionalinio parlamento rinkimus laimėjusią Lenkijos Teisės ir teisingumo partiją.

Kelia susirūpinimą tai, jog Europos Sąjungoje ima dominuoti tendencingai ideologizuota politikos formavimo kryptis, kuri dažnai nepaiso nacionalinių valstybių interesų ir bando ištrinti Europos Sąjungos, kaip savarankiškų valstybių sandraugos ribas.

Apgailestaudami turime konstatuoti, jog Lietuvos užsienio politikos institucijos, deja, ignoravo ir niekaip nereagavo į Europos Komisijos politines akcijas prieš Lenkiją.   

Pabrėždami tautų suverenias galias ir laisvę kurti savo valstybes mes manome, kad nacionalinė teisė neturi būti Europos Sąjungos teisės ginčų objektas.  

Esame įsitikinę, kad Lietuva privalo kartu su Lenkija solidariai reaguoti į tolesnius Briuselio veiksmus, kuriuos bando pritaikyti Europos Komisija prieš nacionalines valstybes, apribodama jų politinio savarankiškumo raišką.    

Lietuvos užsienio politika turi atsinaujinti. Dabartinė santykių būklė su šia kaimynine šalimi negali mūsų tenkinti.

Lietuva turi intensyviau ieškoti glaudesnių santykių su Lenkija ir bendrų politikos krypčių Europos Sąjungoje.

Dauguma Lietuvos gyventojų su viltimi žiūri į Lenkiją ir džiaugiasi bręstančiais politikos pokyčiais kaimyninėje šalyje.

Šis palaikymas ypač svarbus Lenkijai patiriant spaudimą ir pasipriešinimą dėl reformų, kurias pradėjo partijos Teisė ir teisingumas suformuota Vyriausybė.