Rolandas Paksas domėjosi Ignalinos atominės elektrinės problemomis (video)

2016-05-06, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras, IAE informacijos centras

Gegužės 6 dieną VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) lankėsi Europos Parlamento narys Rolandas Paksas. Susitikimo tikslas – aptarti tolesnio darbų finansavimo svarbą, pristatyti eksploatavimo nutraukimo projektų pasiekimus, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimus ir ateities planus.

Vienas iš svarbiausių susitikimo klausimų buvo ES finansinės paramos užtikrinimas eksploatavimo nutraukimui po 2020 metų ir galimos rizikos neužtikrinus pakankamo finansavimo.

Ignalinos atominės elektrinės generalinis direktorius Darius Janulevičius susitikimo metu informavo, kad dėl lėšų trūkumo ateityje gali tekti peržiūrėti visą eksploatavimo nutraukimo strategiją ir galutinius eksploatavimo nutraukimo terminus, o naujai statomų radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimas gali tapti neįmanomas arba teks pereiti prie dalinio jų eksploatavimo.

Jis akcentavo, kad vykdant tokio masto pasaulyje analogų neturintį projektą, eksploatavimo patirtį turinčių darbuotojų žinios ir kompetencijos tampa neįkainojamos, todėl strategijos peržiūrėjimas gali turėti tiesioginių pasekmių ne tik kaštų augimui, bet ir unikalias žinias sukaupusių darbuotojų praradimui. „Svarbu, kad procesai būtų įgyvendinami vadovaujantis eksploatavimo metu sukauptomis unikaliomis žiniomis, o nauji darbuotojai spėtų pasisemti patirties, kurią būtų galima ir toliau sėkmingai taikyti įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ateityje“ - teigė D. Janulevičius.

D. Janulevičius taip pat pabrėžė, kad po 2020 metų bus vykdomi pagrindiniai išmontavimo darbai, ir lėšų poreikis dėl technologinių procesų sudėtingumo negalės būti mažinamas. Reaktoriaus zonos ardymas yra nepertraukiamas procesas, kurio metu bus paliestos ypatingai pavojingos medžiagos, todėl technologiniu ir branduolinės saugos požiūriu procesas tinkamai gali būti vykdomas tik tuomet, kai yra pakankamai išteklių jį užbaigti.

Europos Parlamento narys domėjosi, su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria IAE, kaip įgyvendinami naujos radioaktyvių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektai ir kokia pasiekta pažanga nuo paskutinio jo apsilankymo IAE.

Ignalinos AE periodiškai lankosi Lietuvos ir užsienio šalių Europos Parlamento nariai, siekdami susipažinti su elektrinės uždarymo darbų pažanga. Paskutinis europarlamentarų vizitas IAE buvo organizuotas 2015 metais, tada įmonėje lankėsi Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos delegacija.

Ignalinos AE ir ateityje ketina organizuoti susitikimus su Europos Parlamento nariais ir kitomis suinteresuotomis šalimis siekiant užtikrinti tolesnį Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimą.