Valstybė privalo tenkinti tautinių mažumų poreikius

2016-04-11, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras
Martyno Ambrazo nuotrauka

Gerbiami konferencijos dalyviai,

Lietuva gali pagrįstai didžiuotis, jog nuosekliai įgyvendina principus, įtvirtintus Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijoje, kurią mūsų šalies parlamentas yra ratifikavęs dar 2000 – aisias metais.  

Lietuvos tautinių mažumų politikos tikslas yra sudaryti kuo palankiausias sąlygas tautinių mažumų kultūrai, saugoti jų tapatumą ir užtikrinti tautinių santykių darną.

Valstybė privalo tenkinti tautinių mažumų poreikius, remti tautinių bendrijų visuomeninės veiklos centrų veiklą, skatinti jų atvirumą ir prieinamumą.

Organizacijų veiklai turi būti užtikrinta stabili finansinė valstybės parama, būtina remti tautinių mažumų švietimą, tradicijas ir gyvenimo būdą.

Visuomenė turi ugdyti pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą tarp asmenų, priklausančių įvairioms tautinėms grupėms.

Mūsų valstybės kultūros paveldas plačiąja prasme negali būti suvokiamas be tautinių mažumų  svaraus indėlio. Turime jį geriau pristatyti mūsų visuomenei.

Sveikinu šią konferenciją, kuri yra puiki proga giliau ir įvairiapusiškiau pažvelgti į tautinių mažumų kalbos, kultūros, švietimo ir žiniasklaidos situaciją, aptarti dabarties iššūkius, nubrėžti naujas gaires ateičiai.

Džiaugiuosi Lietuvos ir Baltarusijos tautų bendryste bei kultūrinių ryšių plėtra.

Jūsų forumas yra geriausias bendradarbiavimo, tolerancijos ir kultūrinės įvairovės pavyzdys!