Ketvirtą kadenciją partijos skyriui vadovaus Juozas Rokas

2017-05-08

Savaitgalį, balandžio 29 d., Partijos Tvarka ir teisingumas nariai buvo susirinkę į ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą. Nors darbotvarkė, regis, tradicinė, tačiau nuotaika buvo kaip reta pakili, daug optimizmo, įdomių diskusijų. Skyriaus susirinkime dalyvavo partijos valdybos nariai Romualdas Gėgžnas ir Dobilas Sinkevičius.

 

Išklausę skyriaus pirmininko Juozo Roko ataskaitą apie skyriaus atliktus darbus ir pasiekimus, partiečiai aktyviai diskutavo, planavo tolesnį skyriaus darbą bei veiklą. Buvo nutarta didinti tarybą, kuri susirinkusi ne tik spręstų aktualius skyriui klausimus, bet ir slaptu balsavimu pareikštų nuomonę dėl ruošiamų įstatymų projektų, pasisakytų aktualiais visuomenei klausimais.

 

Pirma slapta apklausa buvo pateikta susirinkimui. Tema: „Dėl planuojamų priimti alkoholio prieinamumo ribojimo priemonių“. Biuletenyje klausimas buvo suformuluotas taip:

„Seime šiuo metu svarstomos priemonės, numatančios, kad legaliai alkoholį vartoti būtų galima nuo 20, o ne nuo 18 metų. Taip pat planuojama trumpinti prekybos alkoholiu parduotuvėse laiką: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 10 iki 20 val., sekmadieniais nuo 10 iki 15 val., išskyrus viešojo maitinimo įstaigas. Siūloma drausti alkoholį pardavinėti viešuose renginiuose ir nestacionariose lauko kavinėse.“

Tokioms pataisoms pritarė 45 proc. dalyvių, nepritarė – 55 proc.

Tradiciškai susirinkime dalyvavo partiečiai iš kitų skyrių ir partijos valdybos. Ignalinos rajone gimęs ir šiuo metu Vilniuje gyvenantis Romualdas Gėgžnas pasveikino susirinkusius, pasidalijo politinio darbo patirtimi. Partijos valdybos narys Dobilas Sinkevičius paviešino partijos aktualijas einamuoju laikotarpiu.

Antroji susirinkimo dalis – rinkiminė. Išrinkus balsų skaičiavimo komisiją, siūlomi kandidatai į skyriaus pirmininkus: skyriaus pavaduotojos Vilma Medeišytė-Gasparavičienė, Vilma Mičanaitė-Valaitienė ir Juozas Rokas. Pretendentės atsisakė kandidatuoti į skyriaus pirmininkus. Į slaptą balsavimo biuletenį įrašomas tik vienas kandidatas. Suskaičiavus slapto balsavimo biuletenius, vienam susilaikius, skyriui vadovauti dviejų metų kadencijai išrinktas J.Rokas. Šis postas J. Rokui patikimas ketvirtą kartą iš eilės.

Daugumai pritarus išrinkti skyriaus pirmininko pavaduotojai: Vilma Medeišytė-Gasparavičienė, Vilma Mičanaitė-Valaitienė, Valentina Kalašnikova, Irena Rapkauskienė. Ignalinos skyriaus sekretoriumi išrinktas Sigitas Braziulis. Daugumos balsais patvirtinama skyriaus taryba.

Padėkos įteiktos aktyviausiems nariams  už nuoširdų darbą skyriui, už ištikimybę ir pastangas skleisti Tvarkos ir teisingumo idėjas.

Iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio atskriejo ir pasveikinimo žinutė:

„Juozai, nepavesk komandos. Ji Tavimi tiki ir mes tikim. Sėkmės ateities darbuose!

 

Sigitas BRAZIULIS

Partijos Tvarka ir teisingumas

Ignalinos skyriaus sekretorius

Autoriaus nuotr..