Valdyba

Iš partijos įstatų:

(...)

5.15. Partijos pirmininkas, partijos pirmininko pavaduotojai pagal savo pareigas yra valdybos nariai. Likusieji valdybos nariai, kurių skaičius yra dvejetu didesnis už partijos pirmininko pavaduotojų skaičių, slaptu balsavimu renkami partijos kongrese partijos pirmininko kadencijos laikotarpiui. Partijos pirmininkui atsistatydinus ar jį atšaukus ir išrinkus naująjį partijos pirmininką, valdybos nariai perrenkami. 
5.16. Valdybos posėdžiuose su balso teise dalyvauja 10 apskričių koordinacinių tarybų pirmininkai, Vilniaus ir Kauno savivaldybių koordinacinių tarybų pirmininkai bei partijos atsakingasis sekretorius. Valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise dalyvauja partijos Seimo frakcijos nariai. 

Valdybos sudėtis:

Remigijus Žemaitaitis - partijos pirmininkas

Vytautas Kamblevičius - pirmininko pirmasis pavaduotojas vytautas.kamblevicius@lrs.lt 

Kęstutis Bartkevičius - pirmininko pavaduotojas kestutis.bartkevicius@lrs.lt  

 ​​​      Vidmantas Karabinas  kavidmas@gmail.com

Gediminas Onaitis  o.gediminas@gmail.com

Marius Juškevičius marius@juskevicius.info

Stasys Vainauskas stasvain1@gmail.com