Drausmės komisija

Iš partijos įstatų

8. DRAUSMĖS KOMISIJA 
8.1. Drausmės komisija yra įstatų laikymosi priežiūros, konfliktų ir ginčų tarp partijos padalinių, organų bei narių sprendimo organas, renkamas 2 metų kadencijos laikotarpiui. 
8.2. Drausmės komisijos pirmininką partijos pirmininko teikimu tvirtina partijos kongresas. Drausmės komisijos nariai yra renkami partijos kongrese. 
8.3. Drausmės komisijos veiklos reglamentą ir įgaliojimus tvirtina kongresas. 

 

DRAUSMĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

BENEDIKTAS PAULAUSKAS (Pirmininkas)

NARIAI:

Dalia Starkuvienė

Audronė Beresnevičienė

Vytautas Baltuonis

Algirdas Giedraitis

Vytautas Jucius

Žilvinas Labanauskas