Kiek ilgai Žemės ūkio ministerija žlugdys Vietos veiklos grupes (VVG)?

2017-01-17, Partijos tvarka ir teisingumas informacinis centras

 

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Remigijus Žemaitaitis užregistravo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymą (XIIIP-305), kuris pašalina dvigubus standartus VVG ir savivaldybės bei biudžetinėms įstaigoms, kurioms PVM yra pripažintas tinkamas išlaidoms finansuoti, o vietos veiklos grupėms (VVG), kurios kaimuose neturi nei žmogiškųjų, nei finansinių resursų ši nuostata netaikoma.

 

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pažymėjo, jog šiuo metu Žemės ūkio ministro įsakyme numatytas reglamentavimas VVG sudaro barjerus dalyvauti LEADER programoje, kuri – viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų, kuria skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą, tačiau Žemės ūkio ministerija nesiima priemonių šiam bendradarbiavimui užtikrinti.

 

„Ši pataisa pašalins Ministro įsakyme numatytas dirbtines kliūtis VVG įsisavinti  priemonės „LEADER“ 2014-2020 finansavimą, kuriam skirta - 113,82 mln. Eur. Vietos veiklos grupės atstovauja kaimo vietovėms, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant kaimus, miestelius, miestus, kitas gyvenamąsias vietoves, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. VVG grupės įtraukia jaunus žmonės, kurie orientuoti į  darbo vietų kūrimą,  skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą,  pastatų panaudojimą veiklai ir užimtumui didinti kaimo vietovėse, todėl Žemės ūkio ministerija negali kelti dirbtinių barjerų VVG veiklai, kuri skatina veiklos konkurencingumą visuose regionuose“,-  pažymėjo Tvarkos ir teisingumo seniūnas Remigijus Žemaitaitis.