Rolandas Paksas

Europos Parlamento narys, frakcijos "Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa" vicepirmininkas

www

 

Frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“

Komitetai: 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) narys

Transporto ir turizmo komiteto (TRAN) pavaduojantis narys

Žuvininkystės komiteto (PECH) pavaduojantis narys

Delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje (DEPA) pirmininko pavaduotojas

Delegacijos ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei 

Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete (DEEA) narys

Delegacijos ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose 

(DSCA) narys

Grįžti į Partijos struktūros sąrašą