Apkabinkime savo mamas ir nulenkime galvas jau išėjusioms...

2016-05-01, Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Prezidentas Rolandas Paksas

Mielos mamos,

mes per retai ateiname pas Jus nešini gėlės žiedu ir per retai pasakome, kokios mums esate brangios ir reikalingos.

Mes per vėlai suprantame savo klaidas ir per dažnai pamirštame paprašyti atleidimo. Gal tai todėl, kad žinome, jog visada mums atleisite.

Mielosios, tebūna giedros Jūsų dienos, telanko lengvi prisiminimai ir tepasimiršta rūpesčiai.

Tegu kitiems atiduota meilė ir gerumas su kaupu pas Jus sugrįžta.

Šiltai apkabinkime savo mamas ir pagarbiai nulenkime galvas jaau išėjusioms...