Laikas subręsti pokyčiams Lietuvai

2016-03-19, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras, tautininkai.lt

Gerbiami Kongreso dalyviai ir svečiai! Lietuvių tautininkų sąjungos vardu sveikinu Jus ir linkiu vaisingo darbo.

Prie vieno iš būsimų vaisių ir aš LTS vardu pridėsiu savo ranką – tiksliau, tušinuką. Tikiu, kad pasirašysime deklaraciją „Laisva tauta ir klestinti valstybė“. Tikiuosi, kad ši deklaracija atliks pozityvų vaidmenį, siekiant dabartinį valstybės naikinimo trendą pakeisti valstybės atkūrimo tendencija; katastrofišką tautos nykimo trendą pakeisti tautos konsolidavimo tendencija.

Deklaracijos tekstas leidžia manyti, kad jos signatarai sudarys politinių ir visuomeninių organizacijų branduolį, kuris suteikia viltį, kad Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta neišnyks per keletą dešimtmečių. Ir jei ši deklaracija pasitarnaus tam, kad
– lietuvių skaičius Lietuvoje nemažėtų,
– lietuvių procentas Lietuvoje nemažėtų,
– Lietuvos teritorija nemažėtų,
– nesiaurėtų lietuvių kalbos naudojimo sritys,
mes, tautininkai, didžiuosimės, kad prisijungėme prie šios iniciatyvos.

Ekonomine prasme turime pasiekti, kad daugumos žmonių gyvenimo lygio atsilikimas nuo ES vidurkio nuosekliai ir juntamai mažėtų. Socialine prasme turime pasiekti, kad dauguma žmonių Lietuvoje jaustų ryšį su valstybe ir, be abejo, valdžia ir kad ta valdžia yra sąžiningas ir teisingas socialinių santykių arbitras, o ne vienos, be abejo, stipresnės, pusės atstovas. Kultūriniame kontekste turime pasiekti, kad tai, kas sudaro tautos savasties pagrindą, turėtų adekvačią visuomeninę išraišką ir platesnį prieinamumą visuomenei. Pagaliau politine prasme turėtume pasiekti, kad Lietuvos Respublikos valdžios atstovai, kalbėdami ir derėdamiesi Lietuvos vardu, siektų susigrąžinti bent dalį suverenių teisių, jau perduotų politinėms bei biurokratinėms ES institucijoms, ir palaikyti tas valstybes, kurios priešinasi tolesniam ES federalizavimui. Mes Europos sąjungos reikšmę ir jos suteikiamas galimybes suprantame, jos žlugimo nenorime – mes norime, kad ji būtų grąžinta į priešlisaboninę būklę, t. y. į ne supervalstybės, o tikros valstybių sąjungos statusą.

Todėl mane džiugina, kad „TT“ išreiškia norą plėsti tautines vertybes ginantį frontą. Tautininkai pastebi prezidento Rolando Pakso lūpomis ir plunksna išreiškiamą pasiryžimą kovoti už vertybes, kurios yra artimos tautininkų ginamoms pozicijoms ir dabartiniame europiniame kontekste sudaro sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui. Ir jei tai – ne rinkiminė konjunktūra, ne viešųjų ryšių akcija, mes esame pasirengę jungtis į judėjimą, suteiksiantį alternatyvą Lietuvai.
Partijas, kurios gauna valstybinį finansavimą ir kitokią valstybės paramą, mes vadiname „sisteminėmis“ arba „biudžetinėmis“ partijomis. Jos visokiais būdais gina savą valstybės valdymo monopolį. „TT“ – taip pat, mūsų akimis, yra sisteminė partija. Bet jos padėtis šiuo momentu yra tuo ypatinga, kad kitos, galingesnės sisteminės partijos ir politinės galios centrai iš „TT“ nori padaryti vos ne vienintelį valstybinės politinės korupcijos atpirkimo ožį. Ši padėtis leidžia jums atsistoti šalia sistemos, nebesitapatinti su ja, iškelti sau aukštesnius kriterijus ir naujas užduotis. Linkiu sėkmės, jei pasirinksite tą kryptį.

Atėjo laikas pokyčiams. Laikas subręsti pokyčiams Europai. Laikas subręsti pokyčiams Lietuvai. Laikas subręsti pokyčiams jūsų partijai. Laikas subręsti pokyčiams, nes, nesubrendus dabar, po keliolikos metų nebeliks kam bręsti. Nei Europoje, nei Lietuvoje, nei mūsų ir jūsų partijose.


Laikas nebelaukia.