Naujojo Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimas – kas iš tiesų keisis?

2016-07-07, Tomas Žilinskas, Vidaus reikalų ministras

Vidaus tarnybos statuto pakeitimai, įsigalioję šių metų sausį, atnešė pareigūnams išties gerų permainų. Buvo sustiprintos socialinės garantijos, padidinta galimybė daryti karjerą, pradėti kelti atlyginimai. Taigi, tarnyba statutinėje įstaigoje žingsnis po žingsnio turėtų tapti vis patrauklesnė. 

Permainos be abejo iškėlė ir klausimų: kas pasikeis, kaip tai bus padaryta, ar, pasak tautosakos, su vandeniu nebus išpiltas ir kūdikis, tai yra – ar gerinant sąlygas vieniems, nenukentės kiti? Šiuos klausimus bene kasdien išgirstu tiek Vyriausybėje, tiek lankydamasis šalies policijos komisariatuose, gaisrinėse ir pasienio užkardose ir bendraudamas su pareigūnais.

Tenka pripažinti, kad naujovės nebuvo pakankamai gerai išaiškintos, nors vidaus tarnybos statuto pakeitimai aktualūs net 16 500 pareigūnų. Tai svarbu ir šeimos nariams.

Taigi, kas pasikeitė ir kas dar keisis?

Statutinės įstaigos siekia, kad atlyginimai mažiausiai uždirbantiems pareigūnams kiltų jau nuo šios liepos. Atlyginimą mažiausiai uždirbantiems policijos pareigūnams numatoma kelti iki 600 eurų, tiek pat numatyta padidinti ir pirminės grandies pasieniečių algas. Pirminės grandies ugniagesių gelbėtojų atlyginimas „į rankas“ turėtų pakilti iki 500 eurų, o dar po pusmečio – iki 550 eurų.

 

Pamainomis dirbantiems ugniagesiams gelbėtojams, policininkams, pasieniečiams nuo liepos 1 d. įsigaliojo 40-ies valandų per savaitę darbo norma, todėl už darbo laiką, kuris viršys 40 valandų, bus mokama kaip už viršvalandžius.

Be to, nuo 2017 metų sausio 1 d. pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams priedai už vidaus tarnybos laipsnius padidės nuo 52-iejų iki 65-ių eurų.

Jei pareigūnas susirgs, susižalos ar kitaip laikinai praras darbingumą dėl tarnybos, jam papildomai bus kompensuojama 20 proc. dėl ligos negauto darbo užmokesčio.

Be to, sukurtas kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnyboje mechanizmas leis įvertinti kylančias rizikas ir kaip įmanoma geriau apsaugoti pareigūnus nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo profesinių ligų.

Dar viena socialinė garantija, susijusi su pareigūnų darbo ypatumu, – bus pasirūpinta pareigūno ir jo šeimos narių fizine ir turto apsauga, jei dėl jo tarnybos kiltų grėsmė.

Įtvirtinama galimybė pareigūnams daryti vadinamąją horizontaliąja karjerą. Net ir nesikeičiant pareigoms, atlikus pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą ir jo veiklą įvertinus labai gerai, būtų nustatyta didesnė pareiginė alga.

Naujasis statutas taip pat suteikia galimybę apmokėti studijas piliečiams, kurie nori pasirinkti pareigūno profesiją.

Sudaryta galimybė pareigūnams tarnauti ilgiau. Amžiaus riba, kurią peržengus pareigūnams tekdavo eiti biurokratiniais keliais ir prašyti pratęsti tarnybą, pailginta penkeriais metais. Pavyzdžiui, tyrėjai galės tarnauti iki 60-ies metų patruliai, ugniagesiai, pasieniečiai – iki 55-erių.

Dar viena naujovė – įtvirtinta galimybė sudarant kolektyvines sutartis susitarti dėl palankesnių sąlygų šiais klausimais: dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos, dėl žalos, padarytos pareigūnui nutraukiant jo kasmetines atostogas, atlyginimo tvarkos; dėl palankesnių sąlygų profesinių sąjungų atstovų veiklai įstaigose.

Sukurtas ikiteisminių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka mechanizmas. Anksčiau vadovo sprendimu nepatenkintiems pareigūnams buvo vienas kelias – į teismą, dabar gi kilę ginčai iš pradžių galėtų būti sprendžiami įstaigoje, ir tik nepavykus susitarti pareigūnas kreiptųsi į teismą.  

Saugus pareigūnas – saugesnė visuomenė. Tikiu, kad visi pareigūnams duoti įsipareigojimai bus įgyvendinti ir kad šis skambus šūkis per metus taps realybe.