Seime - nauji "tvarkietės" Onos Valiukevičiūtės siūlymai dėl vaiko išmokų

2016-06-07, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Šiandien Seimo plenariniame posėdyje svarstomas Seimo narės, frakcijos Tvarka ir teisingumas narės Onos Valiukevičiūtės pasiūlymas įstatyme nustatyti, kad apdraustajam, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką, kuris įgyja teisę gauti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo ar įvaikinimo, būtų mokamos abi šios išmokos ir nebūtų nustatoma maksimali bendra šių išmokų suma – 100 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą apdraustajam, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką ir dėl antro vaiko gimimo ar įvaikinimo įgijusiam teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, mokamos vaiko priežiūros išmokos dydis (proporcingai tenkantis kiekvienam vaikui) yra mažesnis nei vaiko priežiūros dydis, mokamas apdraustajam, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką už vieną vaiką.

„Tvarkietės“ O. Valiukevičiūtės teigimu, priėmus jos siūlomas pataisas, bus nustatyta lygiateisiškumo principus atitinkanti vaiko priežiūros išmokos mokėjimo tvarka, kai apdraustajam bus mokama įstatyme nustatyto dydžio vaiko priežiūros išmoka už kiekvieną gimusį vaiką ir šios išmokos dydis, tenkantis kiekvienam vaikui, bus (santykinai) vienodas (priklausomai nuo pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio).