Seimo narė Ona Valiukevičiūtė kultūros ir meno leidinius siūlo finansuoti iš valstybės biudžeto

2016-06-23, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narė Ona Valiukevičiūtė kreipėsi į Kultūros ministrą Šarūną Birutį su pasiūlymu apsvarstyti gaimybę 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšas, kurios būtų skirtos periodinių kultūros ir meno leidinių finansavimui.

„Atsiliepdami į periodinių kultūros ir meno leidinių redaktorių viešą kreipimąsi į valstybės valdžios institucijas dėl nepakankamo šių leidinių finansavimo, kartu su partijos Tvarka ir teisingumas Pirmininku, Europos Parlamento nariu, Prezidentu Rolandu Paksu inicijavome susitikimą su kreipimąsi pasirašiusiais redaktoriais. Susitikimo metu leidėjai ne tik išdėstė problemas, su kuriomis jie susiduria ir kurios atitinkamų institucijų nesprendžiamos jau eilę metų, tačiau taip pat pasiūlė galimus jų sprendimo būdus. Viena iš pasiūlytų idėjų yra lėšų, skirtų šių leidinių finansavimui, numatymas 2017 m. valstybės biudžete.“, - teigiama kreipimesi į Kultūros ministrą Š. Birutį.

Parlamentarės teigimu, idėją tokius leidinius finansuoti iš valstybės biudžeto pagrindžia Lietuvoje leidžiamų kultūros ir meno leidinių vykdoma misija: jie kuria terpę kūrybai ir diskusijoms apie profesionaliąją kultūrą, šalies istoriją, nacionalinę tapatybę, religiją, socialines kultūros problemas, ugdo jaunąją kritikų, literatų, kultūros istorikų kartą, puoselėja lietuvių kalbos kultūrą. Šiuos leidinius skaito įvairių specialybių akademinė bendruomenė, meno kūrėjai, jų publika, švietimo darbuotojai, užsienyje gyvenantys ir savo šalies kultūrai neabejingi lietuviai. Tai yra savas tradicijas, skaitytojus ir autoritetą turintys leidiniai.

„Turime suprasti, jog tokie Lietuvos aukštąją kultūrą ir meną propaguojantys leidiniai kaip „Literatūra ir menas“, „7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“, „Archiforma“, „Kultūros barai“, „Bitutė“, „Kinas“, „Naujasis židinys-Aidai“ objektyviai negali išlikti be deramo valstybės dėmesio ir finansinės paramos. Privalome užtikrinti, kad leidėjai galėtų periodiškai leisti šiuos leidinius, o jų turinio kokybė patenkintų reiklių skaitytojų poreikius. Todėl pasiūliau Kultūros ministrui Š. Biručiui apsvarstyti galimybę lėšas, būtinas šių leidinių finansavimui, numatyti 2017 metų valstybės biudžete, taip užtikrinant tradicijas ir skaitytojų auditoriją turinčių periodinių kultūros ir meno leidinių finansavimą,“- sakė „tvarkietė“ Ona Valiukevičiūtė.