Prezidento Rolando Pakso atviras laiškas Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

2016-03-03, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Gerbiamas Generalini prokurore,

Jūsų viešame pasisakyme apie įvykusį piketą prie prokuroro Irmanto Mikelionio namų esama tendencingų teiginių, kurie neatitinka faktinės tikrovės.

Šiame kontekste galima įžvelgti bandymus būti šališku bei grasinti represinėmis priemonėmis piliečiams apriboti jų laisves išreikšti politinę ar kitokią nuomonę.

Ar prokurorams Lietuvoje jau nebegalioja teisės viršenybės principas?

Ar tokia prokurorų reakcija labiau nepanašėja į policinės valstybės valdžios metodus negu demokratinės visuomenės teisingumo standartus?

Esu įsitikinęs, jog prokurorų pareiga yra visų pirma saugoti valstybės piliečių žmogaus teises.

Kita vertus, jaučiu pareigą pasakyti, jog Jūs niekaip nesureagavote į mano, mano šeimos ir vaikų atžvilgiu pastaruoju metu daromus veiksmus, kurie laikytini akivaizdžiais žmogaus teisių pažeidimais.

Jūs pagal savo kompetenciją nesiėmėte veiksmų išsiaiškinti viešame pasisakyme Seime šių metų kovo 1 dieną spaudos konferencijoje išdėstytas aplinkybes apie keturių STT agentų vizitą į mano darbo kabinetą ir sutrikdytą Europos Parlamento nario veiklos darbotvarkę, nutrauktą prasidėjusį svarbų pasitarimą.

Ar tokiu atveju pareigūnai neprivalo ne tik eiliniam piliečiui, bet ir Europos Parlamento nariui deramai, t. y. įstatymų nustatyta tvarka pranešti apie procesinius veiksmus bei savo apsilankymo tikslus?

Tačiau mano atžvilgiu prokuroras Irmantas Mikelionis žiniasklaidai anonsuoja būsimus svarstymus apie prokurorų ketinimus.

Kodėl Jūs nesureagavote į pareiškimą, jog teisėsaugos pareigūnai siekė mane įbauginti, daryti psichologinį spaudimą ir žiniasklaidoje viešinti operatyviniu būdu surinktus duomenis?  

Kodėl Jūs nepradedate tyrimo dėl mano viešai išsakyto protesto dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos agentų piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis?

Kodėl vienu atveju reaguojama operatyviai ir ketinama imtis represinių veiksmų, kitu atveju - ne?

Priešingai,  Jūs demonstruojate, jog Lietuvoje galioja dvigubi standartai, o visuomenės akyse siekiate būti tokio „teisingumo“ garantas.

Vienu atveju viešai išsakyti teiginiai Jums nieko nereiškia, kitu atveju - pateikiate savo vertimus, suteikdamas situacijai tendencingą atspalvį.

Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.

Tačiau norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, jog mano atžvilgiu jokie kaltinimai oficialiai nėra pareikšti.

Pone Generalini prokurore, turiu konstatuoti, jog mano atžvilgiu, galimai piktnaudžiaujant tarnyba buvo imtasi neteisėtų veiksmų.