STT atliekami ikiteisminiai tyrimai yra tapę juodaisiais viešaisiais ryšiais

2016-03-05, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Partijos Tvarka ir teisingumas Tarybos rezoliucija

Demokratinėje valstybėje neturi būti kvestionuojama pagarba asmens teisėms ir laisvėms. Visuomenės susirūpinimą kelia neretai pasitaikantys žmogaus teisių pažeidimai ir žmogiškojo orumo žeminimo atvejai Lietuvoje.

Pastaruoju metu kai kurie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekami ikiteisminiai tyrimai yra tapę juodaisiais viešaisiais ryšiais, kurių pasekmės kelia pavojų žmonių saugumui.

Pažeidžiant teisinės valstybės principus, politiniais tikslais į žiniasklaidos priemones patenka kriminalinės žvalgybos metu surinkta informacija, neteisėtai viešinami ikiteisminių tyrimų duomenys.

Specialiųjų tyrimų tarnybų pareigūnai neretai demonstratyviai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teisėsaugos institucijos tiesiogiai tampa politinių skandalų subjektais, visuomenėje diegiama baimės, paklusnumo ir abejingumo atmosfera, plinta įvairios politinės insinuacijos.

Prokurorai deramai neatlieka savo pareigų – nepakankamai kontroliuoja Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamus ikiteisminius tyrimus. Tai tampa ypač matoma artėjant rinkimams.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai bei partijos Tvarka ir teisingumas atstovai įstatymų nustatyta tvarka išreiškė protestą dėl Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Irmanto Mikelionio kai kurių neatsakingų pareiškimų, kurie diskredituoja teisėsaugos institucijų veiklą, įtraukia jas į politinius procesus.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės institucijų ir pareigūnų veiklą. Kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti taikiame susibūrime ir laisvai reikšti savo įsitikinimus. Už kritiką – draudžiama persekioti.

Valstybės institucijoms ir pareigūnams privalu laikytis nekaltumo prezumpcijos, taip pat principo, kad visi asmenys yra lygūs nepaisant asmens pareigų, socialinės padėties, pažiūrų bei įsitikinimų.

Partijos taryba ragina aukščiausius šalies vadovus atkreipti dėmesį į teisinei valstybei ir parlamentinei demokratijai grėsmingas tendencijas, teisėsaugos bandymus persekioti išrinktus tautos atstovus-parlamento narius.

Partijos taryba reikalauja Generalinio Prokuroro Evaldo Pašilio, kaip teisminės priežiūros institucijos vadovo užtikrinti, kad šalyje būtų išgyvendinta negatyvi praktika galimai nusikalstamą veiką „tirti žiniasklaidoje“ bei „nuteisti be teismo“, netoleruoti žmogaus orumą niekinančių jėgos struktūrų veiksmų ir kitų žmogaus teisių pažeidimų.

Taryba reikalauja nutraukti tyrimą dėl šių metų kovo 2 dieną įvykusio piketo prieš prokuroro Irmanto Mikelionio veiklą bei įvertinti minėto pareigūno tinkamumą užimti pareigas.

Partijos taryba pabrėžia savo teisę ir pareigą imtis visų teisėtų protesto priemonių, kad teisėsaugos struktūrų vykdomas žmonių persekiojimas piktnaudžiaujant tarnyba būtų sustabdytas.