Partijos nario priesaika

 

Aš, VARDENIS PAVARDENIS, bendražygių ir visos Lietuvos akivaizdoje prisiekiu

būti ištikimas laisvei,

demokratijai,

dorai ir teisingumui.

Prisiekiu visas savo jėgas atiduoti Tėvynei Lietuvai ir jos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas.