Lietuva kaip Sacharos dykuma?

2017-04-04

Lietuvos retai apgyventų teritorijų statistika jau primena Sacharos dykumą: jose telikę vos 2-5 gyventojai vienam kvadratiniam kilometrui, nors Jungtinės tautos, Lietuvą priskiria prie labiausiai tinkamų kraštų gyventi žmogui. Net 45 procentai Lietuvos ploto yra priskiriama prie retai apgyvendintų teritorijų. Tai kas nutiko? Juk čia nėra stichijų, nėra karo, sausrų, marų, žemės derlingos ir panašiai. Tarpukario garsus mokslininkas, geopolitikas Kazys Pakštas skaičiavo, kad Lietuvoje apie 2020-uosius metus gyvens net 8 mln. gyventojų.

Beje, apytikslė statistika rodo, kad daugiausia gyventojų Lietuvoje buvo carinės okupacijos metais. Prieš pirmą pasaulinį karą lietuviškose gubernijose gyveno veik 4 milijonai gyventojų, o prie panašaus skaičiaus buvo artėjama ir 1990 metais. Tuomet Lietuvoje gyveno 3,8 milijonai gyventojų.

Tai kur jie? Kur tie žmonės dingo? Ir ką daryti, kad Lietuva neištuštėtų kaip Sacharos smėlynai?

Visi puikiai žinome, kad gimstamumo ir mirtingumo balansas mūsų šalyje yra neigiamas. Tačiau svarbiausia, pagrindinė Lietuvos depopuliacijos priežastis yra didžiausia demografinė depresija.

 Absoliuti dauguma gyventojų išvyksta dėl ekonominių priežasčių, tačiau tyrimai rodo, kad sprendimą emigruoti lemia ir kiti veiksniai: socialinis nesaugumas, teisingumo trūkumas, netikėjimas ateitimi, prastas darbdavių požiūris į darbuotojus, geresnės karjeros galimybės užsienyje.

Išskirčiau tris esminius dalykus.

Pirma. Baikime gąsdinti žmones visokiausiomis grėsmėmis. Užtikrinkime fizinį ir socialinį saugumą.

Antra – nenaikinkime, bet išsaugokime, užtikrinkime viešąsias paslaugas ir socialines paslaugas regionuose (policijos įgaliotiniai, paštininkai, gydytojai, mokytojai, auklėtojai, ir net, jei norite, lentpjūvių darbuotojai ir pan...). Kodėl dabartinė Vyriausybė deda visas pastangas savo reformomis, kad regionai taptų dar nepatrauklesniais gyventi?

Ir trečia – daugiau tvarkos ir teisingumo Lietuvai. Ir tada nebereiks užsieniuose kurti „Atsarginės Lietuvos“ arba ieškoti vietos „Atsarginei Lietuvai“, kaip siūlė K.Pakštas.