Protingumo kriterijais per įstatymus

2018-01-12

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis

 

Naujuosius metus mūsų premjeras pradėjo neįtikėtinais viražais. Iš pradžių pareiškė, kad reikia stiprinti santykius su Rusija, o dabar – kad mūsų valstybėje turi galioti ne įstatymo, bet protingumo principų viršenybė.

Kalbėdamas apie užsieninių žurnalų plėšymą Saulius Skvernelis rėžė: įstatymų galima nesilaikyti, jeigu jie prieštarauja protingumo principams. Nuo šiol, vienas iš pamatinių teisinės valstybės principų – teisės viršenybės principas – Lietuvoje nebegalioja. „Durno įstatymo“galima nesilaikyti, taip sakant.

Protingumo viršenybė prieš kvailus įstatymus – skamba patraukliai. Dabartinės valdžios sugalvotos visokios pseudo reformos, senąsias pasakėčias primenantys kėdžių perstumdymai ministerijose ir valstybei pavaldžiose įstaigose, mokesčių kėlimas išties atrodo kvailai.

Premjero siūlymas dabar, suprask, yra toks: į visas „profesionalų vyriausybės“ bei  valdančiųjų sugalvotas permainas reikia žiūrėti lanksčiai, persijoti jas per sveiko proto rėtį ir įstatymus taikyti taip, kaip būtų protingiau.

Žurnalų plėšymo istorijoje keisčiausiai atrodo tai, kad pats premjeras balsavo už šį žurnalų plėšymą įtvirtinantį įstatymą, o vėliau dėl to kalta liko įstatymus vykdžiusi kontroliuojančios įstaigos vadovė.

Sukluskite visi, kurie užtikrinate įstatymų vykdymą. Ne įstatymo raidė, bet adekvatumas ir proporcingumas yra svarbiausi. Ne įstatymo raidė, bet – protingumo kriterijus.

Jei jau taip, tai norėtųsi paklausti premjero: ar nuo šiol ir mokant mokesčius reiktų vadovautis proto viršenybe prieš įstatymus? Įvertinti mokesčių adekvatumą, proporcingumą, jų protingumą ir tik po to mokėti?

Štai, pavyzdžiui, nuo šių metų sausio pirmosios įsigaliojo dar viena valstiečių sugalvota naujovė, tiesiogiai liečianti visus tuos, kurie dirba nepilnu etatu, per kelis darbus ir pan.

Nuo šiol įvestas taip vadinamas „Sodros“ įmokų slenkstis, ant kurio jau klumpa verslas ir dirbantieji. „Sodros“ įmokas dabar pri­va­loma mo­kė­ti ne mažiau, kaip nuo mi­ni­ma­lios al­gos. Nes­var­bu ar dar­buo­to­jas dir­ba 2–3 va­lan­das per dieną, ar puse etato, ar ketvirtį etato. Vis vien mokesčius turi sumokėti nuo visos minimalios mėnesio algos.

Pagal įstatymo raidę realiai darb­da­viui nė­ra įpa­rei­go­ji­mo mo­kė­ti mi­ni­ma­lią al­gą. Galima mokėti ir mažiau. Tačiau so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos turi būti pri­skai­čiuo­tos ir mokamos ne nuo realiai išmokamo atlyginimo, bet nuo ne ma­žes­nės už minimalią al­gą sumos. Nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga yra 400 eu­rų.

Tai kur čia protingumas, proporcingumas ir adekvatumas? Jei studentė, pavyzdžiui, po paskaitų padirbėja pusdienį kavinėje? Arba neįgalusis įsidarbina ketvirčiui etato prekybos centro kasoje? Arba pedagogė dirba keliose skirtingose ugdymo įstaigose po ketvirtį etato, nes jos dėstomas dalykas yra labai specifinis ir siauras? Arba mažamečius vaikus auginančios moterys įsidarbina kelioms valandoms valymo paslaugų įmonėje ir atei­na va­ly­ti pa­tal­pų, kai vy­ras grįž­ta iš dar­bo? Ką visiems jiems daryti? Laikytis įstatymo ar protingumo kriterijų?

Statistika rodo, kad taip vadinamų „Sodros“ grindų įvedimas jau pa­lietė net 150 tūks­tan­čių darbuotojų. Tai yra maž­daug 14 pro­cen­tų vi­sų Lietuvos dir­ban­čių­jų.

Už darbuotoją darbdavys dabar turi mokėti „Sodros“ mokesčius ne nuo realiai uždirbto atlyginimo, bet nuo įstatyme įtvirtintų „Sodros“ įmokos grindų. Skaičiuoti mokestį nuo minimalios algos, net jei tiek dirbantysis ir negauna.

Vadovaujantis žurnalų plėšymo/neplėšymo logika, valstybinė mokesčių inspekcija, jei ji taikys protingumo kriterijus, neturėtų bausti tų darbdavių, kurie nemokės prie minimalios mėnesio algos pritemptų „Sodros“ mokesčių. Ar tikrai taip bus? Lauksime precedento.

Ir dar pabaigai norisi pastebėti, kad premjero siūlomas protingumo kriterijaus ir įstatymo priešpastatymas yra nekorektiškas. Teisiniu požiūriu tai yra visiškai skirtingos kategorijos. Netapačios. Protingumo kriterijus nėra lygiavertis įstatymui, o tik jo dalis.