Aš įsitikinusi, kad nereikia naikinti nei vienos seniūnijos

2018-01-30

Šią savaitę vyko Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos gyventojų susitikimas su Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovais ir Ašmintos seniūnijos gyventojais. Susitikime kalbėta apie Ašmintos seniūnijos panaikinimą ir prijungimą prie Prienų ir Pakuonio seniūnijų. Susitikimo metu seniūnijos gyventojai išsakė savo nuogąstavimus dėl seniūnijos panaikinimo. Pritariu susirinkime dalyvavusių ir savo poziciją išreiškusių gyventojų nuomonei, jog šiai reformai nepasirengta. Manau, kad Savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas ir jo pavaduotoja R. Zablackienė nesugebėjo paaiškinti, kokiu tikslu vykdoma ši reforma, koks jos ekonominis naudingumas. Dar susirinkimo pradžioje buvo užsiimta, jog yra seniūnijos gyventojų prašymai dėl seniūnijos panaikinimo. Vėliau paaiškėjo, kad konkrečių prašymų vis tik nėra. Šis klausimas buvo svarstomas ir Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje. Sprendimo projektą pateikė ir už jį balsavo valdančioji dauguma su rajono meru A.Vaicekausku priešakyje. Mes, opozicijos atstovai, nepritarėme jam dėl tų pačių priežasčių ir nuogąstavimų, kuriuos išsakė ir seniūnijos gyventojai. Aš įsitikinus, kad savivaldybės vadovai neturėtų vadovautis trumpalaikiu ir nelabai suvokiamu tikslu panaikinti kažkodėl tik vieną rajono seniūniją, o turėti gerai išstudijuotą, išanalizuotą ir parengtą strategiją, kaip pakoreguoti seniūnijų ribas, kad jos galėtų tapti ne tik finansiškai savarankiškomis, bet ir galinčiomis greičiau reaguoti ir spręsti problemas, įsiklausyti į gyventojų lūkesčius. Sutinku, kad galbūt kai kurie kaimai, gyvenvietės turėtų ir būti prijungti ar tai prie Prienų, ar Pakuonio seniūnijų pvz. Ignacavos ar netoli Pakuonio esantys kaimai, tačiau tai turi būti ne politikų, o pačių gyventojų priimtas sprendimas. Apmaudu, kad politikai esantys dabartinėje valdančioje daugumoje nelabai galbūt suvokia pačios savivaldos esmės ir tikslo, kuris aiškiai kalba, jog tarybos nariai turi atstovauti žmonių interesams, įsiklausyti į jų nuomones, o nesijausti visagaliais ,,valdovais“, nes jie dabar valdžioje. Aš manau, kad šis klausimas labai svarbus ir pirmiausiai turime sulaukti gyventojų apklausos rezultatų, kuri numatoma artimiausiu laiku. Kokius sprendimus priims gyventojai, tokius turime ir gerbti. Ir dar noriu pastebėti, kad neturėtume pamiršti ir tai, kad kiekviena seniūnija rašo savo istoriją, kuri perduodama iš kartos į kartą. Ir nelabai kaip vertinčiau administracijos direktoriaus pavaduotos R. Zablackienės repliką, kad buvo ir kolūkių istorijos. Taip jas rašė žmonės ir dabar gyvenantys šiuose kraštuose ir galbūt jiems šis etapas yra ir svarbus, ir ypatingas, bet neturime pamiršti, kad šis kraštas, Ašmintos seniūnija, turi labai gilias istorines šaknis, ir jos istoriją mes visi turime gerbti ir saugoti.
Kalbant apie Ašmintą, mano įsitikinimu, ji turėtų, jeigu valdantieji vis tik ryšis priimti šį sprendimą, priklausyti bent jau Prienų seniūnijai, nes susisiekimas yra patogesnis ir geresnis. Svarbi ir Strielčių gyventojų nuomonė, nes jiems galbūt yra taip pat patogesnis susisiekimas su Prienais.
Manau, kad šis klausimas nėra parengtas svarstymui, nes turėjo būti išnagrinėtos ir pateiktos kiekvienos gyvenvietės prisijungimo sąlygos, sureguoliuoti autobusų maršrutai. Nerimą kelia ir žemės mokestis, kuris galbūt gali ir didėti. Taigi manau, kad susirinkimui savivaldybės atstovai atvažiavo nepasiruošę. Atvažiuoti su vienu lapeliu, ką jie ir padarė ir perskaityti, kas prie ko jungiasi, manau nėra atsakinga ir visiškai neprofesionalu. Pasigedau ir susirinkimo vedimo elementarios kultūros, nes nuolat buvo pertraukinėjami žmonės. Daug debatų kilo ir dėl to, kodėl didžioji dalis seniūnijos, tuo tarpu ir Ašminta jungiama prie Pakuonio seniūnijos, gal Pakuonio seniūniją reikia naikinti. Aš įsitikinus, kad kol kas nereikia naikinti nei vienos seniūnijos, ypatingai kraštinių seniūnijų, o tiesiog, atlikus detalią ir išsamią analizę, pakoreguoti galbūt tik seniūnijų ribas ir tą daryti, kaip jau minėjau, kompleksiškai.