Bazinė šilumos kaina vilniečiams turi mažėti

2016-03-24, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Vilniaus miesto savivaldybės nario Juozo Imbraso teikimu tarybą nusprendė kreiptis į valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, siekdama greičiau išspręsti teisminius ginčus ir oeratyviai nustatyti bazinę šilumos kainą naujam 2016 – 2018 metų laikotarpiui.

„Vilniaus taryba leido Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti bazinę šilumos kainą 2016 metams, vadovaujantis teismo sprendimu iš naujo apskaičiuotomis dedamosiomis. Vilniečiai yra permokėję 104,8 mlijono eurų už šilumą, todėl miesto taryba, priimdama sprendimą, siekia paspartinti šilumos kainų pertvarkymą,“ - sakė “tvarkietis” Juozas Imbrasas.  

Vilniaus miesto taryba nusprendė siūlyti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai atsiimti apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir įvykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 metų gruodžio 11 dienos sprendimą.

Teismas įpareigojo Komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias 2011 2015 metų laikotarpiui ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujais nutarimais.