Kam naudinga abejonių kelianti sutartis?

2016-08-29, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Kai Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus kvietimu Prienų ir Birštono savivaldybėse lankėsi aplinkos apsaugos ministras Kęstutis Trečiokas ir energetikos viceministras Vidmantas Macevičius, pirmąja jų susitikimo vieta buvo Vyšniūnai, o dar konkrečiau – buvusios mokyklos pastatas, po kurio stogu įsikūrusi biblioteka ir aktyviai veiklą vystanti Želkūnų kaimo bendruomenė, vadovaujama Sonatos Labanauskienės. 

Būtent šios bendruomenės aktyvistai ir norėjo susitikti su kompetentingais žmonėmis, galinčiais patarti, kaip išspręsti jų naudojamų patalpų apšildymo klausimą. Daug ką pasidarę savo entuziazmo ir rėmėjų dėka, šiek tiek prisidūrę iš projektų, Želkūnų bendruomenės žmonės įsirengė labai reikalingas šarvojimo patalpas, sporto kampelį, treniruoklių kambarį, kuriame, esant būtinybei, gali priglausti ir laikinai skriaudžiamą moterį su vaikais ar kitos nelaimės ištiktą žmogų. Bet šildymo problemos bendruomenė viena nepajėji išspręsti. Jeigu būtų šildomas visas pastatas, tai kainuotų labai didelius pinigus, kurių bendruomenė tikrai neturi. Tad pokalbio metu buvo diskutuota apie įvairius galimus konkrečių patalpų apšildymo bei karšto vandens gavybos variantus ir galimybes lėšoms gauti.
Po susitikimo su Želkūnų bendruomenės aktyvistais Seimo narys Vytautas Kamblevičius ir energetikos viceministras Vidmantas Macevičius lankėsi VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) su tikslu išsiaiškinti priežastis bei pasiūlyti galimus sprendimo variantus, kaip sumažinti PSPC sąskaitas už perkamą šilumą. Po Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito paaiškėjo, kad tarp rajono sveikatos įstaigų Jiezno PSPC brangiausiai mokama už šildymą. Savivaldybės kontrolierės pastebėjimais, šildymo sąnaudos VŠĮ Jiezno PSPC ir VšĮ Stakliškių PSPC, kurių katilines eksploatuoja AB „ Prienų šilumos tinklai“, didesnės 2 – 3 kartus nei kitose įstaigose.

Reaguodamas į kontrolierės pastabas, centro direktorius Povilas Rimkus dar vasario 22 d. raštu kreipėsi į rajono merą Alvydą Vaicekauską dėl sutarties su AB „Prienų šilumos tinklai“ nutraukimo, pasibaigus šildymo sezonui. Tačiau atsakymo nesulaukė, kaip ir į gegužės 24 dienos raštą, kuriuo buvo pakartotinai kreiptasi dėl sutarties nutraukimo. Šiame rašte buvo pateikti pasiūlymai, kaip centras, pats eksploatuodamas savo katilinę ir mažindamas šildymo kaštus, galėtų mokėti ir susikaupusias skolas. Priešingu atveju, skolos ne tik kad nemažės, bet dar didės.

Šiuo metu vienintelis šilumos tiekėjas Jiezne yra AB „Prienų šilumos tinklai“. Visiems vartotojams šilumos tiekėjo vykdomos veiklos teritorijoje ( Prienų miestas, Balbieriškio, Jiezno, Veiverių miesteliai) patvirtinta viena šilumos kaina. Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) trasos Jiezne yra AB „Prienų šilumos tinklai“ nuosavybė. Trasos nerenovuotos, todėl šilumos nuostoliai gali viršyti 20 – 30 proc. Tikslios informacijos viceministrui ir Seimo nariui nepavyko gauti, nes lankantis AB „Prienų šilumos tinklai“ atsakingi darbuotojai atostogavo.
Šilumą Jiezne gamina vienintelis reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) UAB „Roalsa“. Bendrovės pagaminama šiluma sudaro 100 proc. Jiezno CŠT sistemos poreikio. Nuo 2011 m. bendrovė gamina šilumą iš UAB „Prienų šilumos tinklai“ 8 metų laikotarpiui išsinuomotoje Jiezno katilinėje, kurią rekonstravo savo lėšomis (275 tūkst. eurų investicijų numatyta nuomos sutartyje). 2012 m. pradėtas eksploatuoti 1 MW, o 2014 m. 0,3 MW biokuro katilai. Apie 1/3 kuro sudaro medienos granulės. Biokuro (skiedros) sandėliavimo aikštelė atvira ir neapsaugota nuo kritulių. Taigi kūrenama šlapiu kuru. Kad šlapias kuras pradėtų degti ir duotų šilumą, jis pirmiausia pats turi išdžiūti. Taip daugiausia energijos eina kuro džiovinimui ir, žinoma, didėja kaštai.

UAB „Roalsa“ gaminamos šilumos kaina (patvirtinta VKEKK, be PVM) šiemet buvo: vasario 1 dienai – 4,80 ct/Wh, kovo 1 dienai – 4,62 ct/Wh ir gegužės 1 dienai – 4,50 ct/Wh.

VšĮ Jiezno PSPC neprijungta prie CTŠ. Centrui priklausančiame pastate yra įrengta ir AB „Prienų šilumos tinklai“ eksploatuojama vietinė biokuro katilinė, kurioje sumontuoti 100 kW galios medžio granulėmis bei 100 kW (rezervinis) malkomis kūrenami katilai. Iš šios katilinės AB „Prienų šilumos tinklai“ tiekia šilumą tik į PSPC pastatų šildymo sistemą, patirdami tik šilumos gamybos kaštus, tarp jų – ir rezervavimo. Parduotos/ nupirktos šilumos kiekis apskaitomas skaitikliu, esančiu katilinėje. Atsiskaitant taikoma nustatyta AB „Prienų šilumos tinklai“ kaina ( pvz., už 2016 m. vasarį - 8,46 ct/Wh, be PVM).

AB „Prienų šilumos tinklai“ iš Jiezno PSPC nuomojasi katilinės patalpas. Nuomos sutartis baigsis 2019 metais.
Netruks ateiti jau ir naujas šildymo sezonas, o Jiezno PSPC paliktas nežinioje. Ir viceministrui, ir Seimo nariui buvo tiesiog nesuvokiama, kodėl nėra aiškumo šioje situacijoje ir kodėl neišgirstas Jiezno PSPC prašymas. 

Nors galimas tiesiog paprastas sprendimas, kuriam reikia tik geranoriško Prienų rajono savivaldybės požiūrio, t. y. šilumos kainos nustatymas Jiezno PSPC katilinei, kaip atskirai hidraulinei sistemai. Dabar Ligonių kasų lėšomis dalinai kompensuojamas šilumos kainos didėjimas kitiems vartotojams. Skiriant didesnį dėmesį UAB „Roalsa“ katilinės eksploatacijos kokybės priežiūrai (gali pagelbėti Valstybinė energetikos inspekcija), nuostolių trasose sumažinimui ir vartotojų šilumos paskirstymo sistemų priežiūrai pavyktų sėkmingai „amortizuoti“ ne tik šilumos tiekėjo sumažėjusias pajamas iš Jiezno PSPC, bet ir perkamos šilumos kiekį iš NŠG. 
AB „Prienų šilumos tinklai“ pateikė paraišką (apie 1 mln. eurų) finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Prienų mieste. O kokie planai dėl Jiezno ir kiek dar Jiezno PSPC direktorius Povilas Rimkus lauks atsakymo į rašytus prašymus? Ar Prienų rajono savivaldybei negalioja Lietuvoje galiojantys įstatymai ir nustatyta tvarka?