Kodėl E.Gentvilas priešinasi atliekų tvarkymo kainų mažinimui Klaipėdos rajone?

2016-05-09, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Seimo narys Petras Gražulis pateikė Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo nuostatas, kuriomis siūloma, kad šiandien, nežiūrint akcijų kiekio tvarkant atliekas, atliekų įmonė (viena savivaldybė) turėtų vieną balsą. Tokiu būdu būtų sklandžiau tvarkomos atliekos ir įsiklausoma į visų to regiono savivaldybių, kurios priklauso tam atliekų tvarkytojui, tvarkymo įmonei, – visų savivaldybių interesus. Dabartinis teisinis reglamentavimas leidžia miestams visiškai nesiskaityti su rajonais ir taip dirbtinai didinti atliekų tvarkymo kainas vartotojams.

Tačiau ši Seimo nario Petro Gražulio pataisa ypatingai užrūstino liberalą Seimo narį E. Gentvilą, kurio citata pateikiama: „Man atrodo, darome komunistinius žingsnius, ignoruodami nuosavybę, padarytas investicijas ir kitus dalykus. Tuoj prieisime iki koldūnų fabriko akcininkų balsavimo teisių. Kas nors turi 95 %, o penki po vieną procentą, bet balsai po lygiai. Tai penki – vienas, mažieji laimės. Ar mes iki to norime nusiristi? Galvokime, ką sako Akcinių bendrovių įstatymas, ir, beje, čia būtina pereiti prie Akcinių bendrovių įstatymo keitimo, nes be šito įstatymo pakeitimo mes ne-pakrutėsime nė į priekį. Tas vienas įstatymo projektas visiškai pakibs ore. Aš siūlyčiau gauti Vyriausybės išvadą ir Savivaldybių asociacijos išvadą, kadangi Savivaldybių asociacija dalyvavo kuriant visą šitą sistemą, regioninių aplinkos atliekų tvarkymo centrų sistemą. Mes dabar čia paimame, mostelime ir pasakome – bus revoliucija! Ne dėl to, kad aš taip pat esu Klaipėdos rajone, ne dėl to, kad neskauda, bet galvokime, ką mes darome su teisine baze. Darome chaosą, aš nejuokauju, kažkas kitas čia nevykusiai pajuokavo“.

„Seimo narys Eugenijus Gentvilas mažinamą atliekų surinkimo kainą visiems rajonams prilygino komunistiniam žingsniui. Liberalai primetinėja savo sąlygas Klaipėdoje kitoms savivaldybėms. Šiandien faktiškai visos savivaldybės gali nedalyvauti. Vienas Klaipėdos miestas pakėlė rankas, ir sprendimai priimti, visiškai nesiskaitoma su rajonais. Šios pataisos leis užkirsti kelią didžiųjų miestų kainų diktatui mažųjų sąskaita“, – pažymėjo frakcijos Tvarkos ir teisingumo seniūnas Petras Gražulis.