Kodėl savivaldybėms trūksta atsakomybės prižiūrint šilumos ūkio nuomą?

2017-03-21

2017 m. kovo 10 d. Lietuvos respublikos Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje konstatuota, kad už šilumos tiekimą atsakingos savivaldybės neužtikrina tinkamos šilumos ūkio nuomos sutarčių priežiūros ir kontrolės, o, pasibaigus sutartims susiduria ir su problemomis perimant šilumos ūkio turtą. Didžiausios problemos savivaldybėms kyla dėl nepakankamos nuomos sutarčių vykdymo priežiūros. Ataskaitoje pažymėta, kad baigiantis nuomos sutartims per mažai dėmesio skiriama ir šilumos ūkio perėmimui.  Pasitaiko  atvejų, kai investicijų pagrindu sukurtas turtas perimamas neįsitikinus jo vertės pagrįstumu, nevertinama jo techninė būklė. Šilumos ūkio įstatymas numato, kad perimtas turtas sutarties pabaigoje būtų ne mažesnės vertės, nei ją sudarant. Kaip šio įstatymo reikalavimų laikėsi Prienų rajono savivaldybė? Ar nebuvo  galimų viešojo intereso pažeidimų? Audito ataskaitoje teigiama, kad nutraukiant Prienų r. šilumos ūkio nuomos sutartį, nuomininkas perdavė savivaldybei šilumos ūkio turtą, kurio likutinė vertė buvo 1 mln. Eur mažesnė nei nuomos sutarties pradžioje (2,5 mln. Eur). Prienų r. savivaldybė nutraukusi sutartį anksčiau numatyto termino sutiko per 36 mėn. perimti ir apmokėti nuomininkui už investicijomis sukurtą turtą 0,4 mln. Eur (plius PVM) likutine verte, tačiau neįsitikino šio turto vertės pagrįstumu ir teisingumu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad savivaldybės nederina atliekamų investicijų sutarties vykdymo metu ir, pasibaigus sutarčiai, jų pagrindu atnaujintą turtą perima ne likutine, o įsigijimo verte, t. y. pagal duomenis, neatspindinčius tokio turto nusidėvėjimo ir neatitinkančius jo faktinės vertės perėmimo metu. Prienų rajono savivaldybės įsipareigojimo sumokėti nuomininkui 432 586,1 Eur (plius PVM) sumą pagrįstumas buvo vertintas 2015-07-31, pasirašant sutartį su nuomininku. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nusprendė visas AB „Prienų šilumos tinklai“ nuomininkui mokėtas sumas pripažinti pagrįstomis ir įtraukė į reguliuojamą šilumos kainos tarifą.  Ar Prienų rajono savivaldybės vadovai viską padarė tinkamai, kad būtų pasiektas maksimalus kainos už šildymą sumažėjimas Prienų rajono gyventojams? Kodėl savivaldybei perduotas šilumos ūkio turtas 1,5 mln. Eur mažesnės vertės?  Ar savivaldybės  įsipareigojimas sumokėti nuomininkui 432 586,1 Eur (plius PVM) sumą pagrįstas? Tai –atviri klausimai. Manau, kad į juos turėtų atsakyti savivaldybės vadovai.

Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Jakinevičienė